Home

Welcome to CAFE RACER – STREET TRACKER LONG THANH

*Link Facebook của nhóm: https://www.facebook.com/groups/186843225022249/

*Lịch OFFLINE hàng tuần & NỘI QUI => http://on.fb.me/1RnahSt

*Điểm danh thành viên tại đây => http://on.fb.me/1RJeUbA
**Thành viên mới vào vui lòng điểm danh.
**Sau 3 ngày ko điểm danh sẽ mời ra khỏi nhóm!!

*Đăng kí áo nhóm + báo Size tại đây => http://on.fb.me/1ZGrTL8

Advertisements